CO PRO VÁS UDĚLÁME? 

WHAT DO WE DO 4 YOU?

 24 kategorií majetku - 24 property categories

Naše aplikace vám nabídne a připomene v jakých kategoriích můžete svůj majetek mít. Je koncipována tak, abyste na nic nezapomněli. S její pomocí si sestavíte digitální obraz svého majetku. A pokud nevěříte digitálnímu prostoru, protože si nemyslíte, že je i přeze všechno šifrování bezpečný, můžete si Majetkové dvojče pořídit ve verzi fyzických karet, na které svůj majetek zapíšete a uložíte v trezoru. 

Our digital app will offer and remind you the categories where you can own something. It is made for making you remember everything that matters in your life. With it's help it will be easy to create a digital twin of everything you own. 

První vůle - First will

V každé kategorii můžete vlastnit více druhů majetku. Tak například v dopravních prostředcích to krom kola může být také auto, loď nebo vznášedlo. Ke každému druhu majetku dokážete určit, komu byste si přáli, aby majetek připadl v případě, že váš život skončí nečekaně brzy. Každému druhu majetku můžete také přiřadit hodnotu a cenu. 

Nadhled - Overview

Aplikace vám nabídne graf zobrazující strukturu vašeho majetku ve vašem vlastním ohodnocení. Takový nadhled vám najednou umožní vidět, co je pro vás v současné chvíli v životě zásadní. Současně vám nabídne uvědomění, co chcete do budoucnosti měnit. 

Budoucí funkce - Future functions 

S rozvojem produktu připravujeme řadu nových funkcí. Počínaje propojením na veřejné majetkové registry a cenové mapy nebo bazarové portály až po volitelné doporučení umělé inteligence v oblasti optimální správy majetku založené na vašich vlastních životních cílech.