TOHLE NENÍ VAŠE KOLO.

 JE TO JEN JEHO OBRAZ. A TOTÉŽ JSME PŘIPRAVENI UDĚLAT PRO VÁS S CELÝM VAŠÍM MAJETKEM - UMOŽNÍME VÁM VYTVOŘIT SI DIGITÁLNÍ ZÁZNAM O CELÉM VAŠEM MAJETKU - DIGITÁLNÍ MAJETKOVÉ DVOJČE.

THIS IS NOT YOUR BIKE. 

IT IS ONLY AN IMAGE OF IT. THE SEME THING WE ARE READY TO DO WITH WHOLE PROPERTY OF YOURS - HELPING YOU TO CREATE A DIGITAL RECORD OF ALL YOUR PROPERTY.

MÁME PRO VÁS APKU -  ZOBRAZÍ CELÝ VÁŠ MAJETEK - DIGITÁLNÍ MAJETKOVÉ DVOJČE. 

PROČ?

Protože dělat důležitá rozhodnutí na základě dat přináší užitky - čas, peníze, bezpečí, pohodlí,...

Protože mít celý majetek na klik v kapse je v době IoT normální. 

WHY?

Because making important decisions based on data brings advantages - time, money, safety, comfort...

Because having digital twin in the pocket is just normal in the IoT times. 

WE HAVE APP FOR YOU - THE STORE OF YOUR DIGITAL PROPERTY TWIN.JAK?

Jednoduše. Napiš nám, že si schceš apku vyzkoušet na měsíc zdarma a my ti pošleme registrační link. Když ti to po měsíci bude dávat smysl, prostě si prodloužíš používání apky za korunu na den vždy v půlroční periodě. To proto, že struktura majetku se pořád mění, tak ať se orientuješ.

HOW?

Simply. Just let us know you want to try the app free for a month and you will receive a registration link from us. When it works for you after month, you can just prolong the app use for 1 Euro per month always in a half year prepayment. The structure of what you own is always changing so you shall stay updated. 


ENJOY YOUR DIGITAL PROPERTY RIDE.

UŽIJ SI SVOU DIGITÁLNÍ MAJETKOVOU JÍZDU.

DEJ NÁM VĚDĚT - LET US KNOW.